Här är ett utdrag från mitt senaste säljbrev:

På grund av hans oerhörda förmåga att fånga publiken med sin dramaturgi, inlevelse och humor, blir svåra ämnen lätta att ta till sig och minnas – ett sätt som visat sig fungera väl bland ungdomar. Niclas Christoffer är på så vis en van föreläsare på skolor och föreläser om bland annat om homosexualitet, näthat och ätstörningar utifrån både fakta och egna upplevelser, vilket gör föreläsningarna lika verklighetsförankrade som aktuella.

Då Niclas själv även skrivit uppmärksammade böcker om ämnet är det inte sällan som det skapas givande diskussioner under föreläsningen. Genom att låta eleverna läsa romanerna innan Niclas Christoffer håller sin föreläsning kan eleverna själva följa med i tankegångarna och reflektera över det som sägs, vilket bidrar till en djupare kunskap och en högre förståelse.